OFICIÁLNÍ DATABÁZE VLÁDNÍ PROEXPORTNÍ AGENTURY CZECHTRADE

Využijte kontakty na české výrobce a poskytovatele služeb

ÚJV Řež

Služby

ÚJV Řež je technicko-inženýrská a projektová společnost, která poskytuje komplexní služby zákazníkům v oblasti energetiky, zejména jaderné, nukleární medicíny a materiálového inženýrství. ÚJV Řež je vlastníkem technologické Skupiny ÚJV.

Popis činnosti společnosti

Více než 65 let zkušeností v oblasti služeb pro domácí i mezinárodní klientelu v oblasti jaderné a klasické energetiky, členství ve významných mezinárodních profesních a výzkumných institucích ( MAAE, NEA, SNETP, NUGENIA, EPRI..), zapojení do řady mezinárodních projektů (UROPEAID, HORIZONT 2020..) a unikátní technologická infrastruktura, včetně certifikovaných laboratoří, umožňuje společnosti zůstávat na špičce v oblasti mírového využití jaderné energie a zdrojů ionizujícího záření.

IČO:
46356088
Rok založení:
1955
Počet zaměstnanců:
250+

Produkty/služby

  • Řízení životního cyklu energetických celků
  • Bezpečnost a spolehlivost provozu elektráren, zejména jaderných
  • Podpora palivového cyklu jaderných elektráren
  • Radioaktivní odpady a vyřazování jaderných zařízení
  • Projektování a související inženýrské služby pro energetiku a průmysl
  • Akreditované laboratoře a měření
  • Výroba a distribuce radiofarmak
  • Vodíkové technologie a podpora OZE

Kontaktní informace

Hlavní 130
Řež
25068
Česká Republika
Telefon: +420 266 172 000
Mobilní telefon: +420 266 172 000
E-mail: ujv@ujv.cz
www: www.ujv.cz

Kontaktní osoby

Alena Rosáková
vedoucí marketingu
E-mail: alena.rosakova@ujv.cz
Telefon: +420 266 172 289
Mobilní telefon:

Cookies